Årets tema

Odense Blomsterfestival er hvert år udsmykket på baggrund af et bestemt tema.

ÅRETS TEMA I 2024 ER 'det skønne, det kunstige, det vilde’

”Keiserens Slot var det prægtigste i Verden, ganske og aldeles af fiint Porcelain, saa kostbart, men saa skjørt, saa vanskeligt at røre ved, at man maatte ordentlig tage sig iagt. I Haven saae man de forunderligste Blomster, og ved de allerprægtigste var der bundet Sølvklokker, der klingede, for at man ikke skulde gaae forbi uden at bemærke Blomsten. Ja, Alting var saa udspeculeret i Keiserens Have, og den strakte sig saa langt, at Gartneren selv ikke vidste Enden paa den” (uddrag af ”Nattergalen”, 1844)

De citerede linjer er fra indledningen til historien om ”Nattergalen”, der skildrer en ydre pragt, som dog viser sig først og fremmest at være udvendig og mest en tom form. Den lille, beskedne, grå fugl, nattergalen, optræder til gengæld som den ydre pragts modsætning, for den synger, så hjerterne smelter, og så sangen endda til sidst er i stand til at fortrænge døden.

’Det gode, det sande, det skønne’

Nogle af de vigtige idealer i første halvdel af 1800-tallet, som er H.C. Andersens tid, knyttede sig til forestillingerne om ”Det gode, det sande og det skønne!” Det var vigtige begreber i kunst og filosofi, men også i tidens forestillinger om liv og kærlighed. Man søgte det det gode, det sande og det skønne i naturen, historien og kunsten, og ofte som forestillinger om en indre skønhed, der kunne anes, sanses og måske sættes fri. Det er den periode, man kalder for romantikken, der især dyrker disse idealer som en modsætning til det rationelle og koldsindige.

H.C. Andersen (1805-1875) var inspireret af romantikken. Men han var også noget mere. Han skildrede ikke mindst, hvordan mørke og lys, skygge og sol, ofte kunne være sider af samme sag. Hans kunst tilstræbte aldrig kun skildringen af ’det gode, det sande og det skønne’ i sig selv, men også det han kaldte for ’dissonanserne’, som er tilværelsens mislyde, det skæve, omkostningerne, skyggerne.

Eventyr med disonanser

En række af Andersens berømte eventyr skildrer netop, som ”Nattergalen”, modsætningerne mellem ægte og uægte, mellem indre rigdom og det overfladiske, det sande over for det tilsyneladende. Det gælder fx i ”Svinedrengen” (1842), hvor prinsessen falder for ydre tingeltangel i stedet for at se den ægte prins. Det gælder for ”Den grimme Ælling” (1844), der er en historie om at nå frem til den indre skønhed.

Det var, som H.C. Andersen så det, især i kunsten, troen, kærligheden og naturen det var muligt at komme i kontakt med indre værdier. Blomster folder sig mange steder i Andersens kunst ud som symboler netop på de skønne og ægte værdier. Det gælder fx når den lille ’fejlanbragte’ Tommelise, der er født af et frø, viser sig at være en blomsteralf, der har hjemme i Syden eller måske endda Paradis og som i virkeligheden hedder Maja, der var romernes navn for den guddom, der sørgede for forår, blomsterspring og dermed livets sande kraft.

H.C. Andersens eventyrlige digtning afsøgte det ægte, det skønne, det kunstige og det vilde. Hans eventyr rummer lys og skygge, harmonier og skærende dissonanser, men samtalen med naturens skønhed er der altid.

H.C. Andersens kreative univers -  en del af H.C. Andersen Festivals

H.C. Andersen søger alle steder i sin kunst forvandlingen og bevægelsen. Livet er for ham en rejse, der går på tværs af skel, grænser og mønstre, og som søger skønheden i udfoldelse. Han har som kunstner en dyb respekt for og indlevelse i alt, som gror og forvandler sig. I hans fortællinger er der udviklingskraft i såvel menneskers fantasi som i tingenes og naturens væsen. Blomster og planter, naturen, repræsenterer ofte hos Andersen fantasiens evne til at spire og blomstre samtidig med at de repræsenterer kærlighed, respekt og skønhed.

Årets tema er baseret på et kreativt fundament, som udspringer af H.C. Andersens univers og er udarbejdet af professor emeritus cand. phil. Johs. Nørregaard Frandsen, tidligere leder af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet Odense.

Du kan læse mere om fundamentet i H.C. Andersen Festivals her.