Årets tema

Odense Blomsterfestival er hvert år udsmykket på baggrund af et bestemt tema.

Årets tema i 2023 er 'Lad sanserne blomstre'

Oplevelser i naturen stimulerer sanserne og skaber glæde og velvære på tværs af alder, køn, fysiske forudsætninger og interesser. Når Odense Blomsterfestival folder sig ud i år, bliver sanserne vakt, hvor planter og blomster kobles sammen med forskellige oplevelser og elementer. Det kan eksempelvis være sjove plantestrukturer, planternes egenskaber, dufte eller farver, der kommer i spil. Der bliver inspiration til, hvordan man selv kan skabe sanseuniverser og der bliver aktiviteter for børn og voksne. Med årets tema ‘Lad sanserne blomster’ er ønsket at skabe glæde, positive og sjove oplevelser samt at bringe nogen af naturens positive egenskaber ind til byen.

H.C. Andersens kreative univers

Årets tema er baseret på et kreativt fundament, som udspringer af H.C. Andersens univers og er udarbejdet af professor emeritus cand. phil. Johs. Nørregaard Frandsen, tidligere leder af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet Odense.

H.C. Andersen og årets tema

H.C. Andersens viden om blomster, deres egenart, deres dufte, deres farver, er stor. Han skildrer aldrig bare ’nogle blomster’, men er altid skarp og præcis i sin skildring af netop denne eller hin blomstervæksts særkende og særlige karakter. Det gør en vandring i Andersens flora til en ganske særlig og stærk sanselig oplevelse. Han lader altid den enkelte lille gåseurt, lilje, nellike eller rose være sig selv i sin egen skønhed, for dernæst at give den pågældende plante en stemme, en tanke og et begær efter at udfylde en rolle. Sådan får H.C. Andersen ofte blomster til at være centrale, når han skaber kunstnerisk rigdom i en mangfoldig verden. En vandring i H.C. Andersens have er derfor intens, sansemættet og lærerig. Sanserne blomstrer i H.C. Andersens eventyr og historier.

Der optræder mange blomster, planter, træer og vækster i H.C. Andersens eventyr og historier. De kan være tildelt meget forskellige roller fra de fineste krystalblomster i kejserens kinesiske have i ”Nattergalen”, der er så sjældne og skrøbelige, at de må forsynes med en lille klokke for ikke at blive overset. De kan optræde som muntre, glade vækster, der i småfilosofisk lune nyder Vorherres sol, regn og friske luft som den gamle rosenbusk, der glæder sig over forårets komme og samtalen med den sære snegl. Blomsterne må også ofte lade sig undergå forvandlinger fra ungdommens blå sommerfugleskønhed til nytte-forvandling som i ”Hørren”. De kan som grantræet i eventyret af samme navn længes og drømme umulige drømme at vende tilbage til den storhed, der desværre kun var en aftens pragt.

De kan som blomsterne i ”Sneedronningen” indgå i snurrige skæbnefortællinger, eller de kan, som den lille træ-ånd i ”Dryaden”, betale den højeste pris for drømmen om at leve i lyset og menneskers verden blot en dag. I ”Den lille Idas blomster” er det blomsterne og fortællingen om deres muntre bal, der tænder den lille piges fantasi. Der er således et sandt flor af fantasi og farver og filosofisk nektar i Andersens fortalte blomsterbed. H.C. Andersen udfolder på mange måder den erfaring, vi også anerkender i dag om at naturen og oplevelser i naturen har væsentlig indflydelse på vores velbefindende og trivsel. Og alle steder i forfatterskabet symboliserer blomsterne og væksterne en sammenhæng mellem naturens mangfoldighed og kunstnerens drøm om at skabe mangfoldighed, skønhed og åndelig rigdom ved hjælp af fantasien.

 

En del af H.C. Andersen Festivals

Da Odense Blomsterfestival i foråret 2020 blev en del af H. C. Andersen Festivals, blev det besluttet, at temaerne fremover skal baseres på et kreativt fundament, der tager udgangspunkt i H.C. Andersens Univers.

Festivalens kreative fundament er udarbejdet af professor emeritus cand. phil.  Johs. Nørregaard Frandsen, tidligere leder af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet Odense. 

Du kan læse mere om fundamentet i H.C. Andersen Festivals her.