Vidste du det om Odense Blomsterfestival?

Bliv klogere på festivalen

VIDSTE DU AT:

... Odense Blomsterfestival har eksisteret siden 1999.

... Odense Blomsterfestival er byens smukkeste festival og foregår hvert år i uge 33.

... Odense Blomsterfestival er helt gratis at besøge

... Festivalen er en privat forening og blev første gang afholdt i 1999, og myriader af kreative blomstermiljøer har gennem årene prydet Odenses gader og stræder

... År 2012 blev H.K.H. Kronprinsessen protektor for blomsterfestivalen

... I løbet af festivalen får vi besøg af tusindvis af gæster fra nær og fjern – både turister og fagfolk

... Vores samarbejdspartnere består i dag af ca. 200 virksomheder, heriblandt mange danske gartnerier? De hjælper os med at skabe rammerne for festivalen til glæde for de mange gæster – uden vores partnere ville det ikke være muligt at gennemføre blomsterfestivalen 

... Det tager et helt år at planlægge og projektere hele blomsterfestivalen? Finde sponsorer og samarbejdspartnere, udvikle kreative ideer, igangsætte produktion hos skolerne. Koordinere div. tilladelser, teams, logistik m.m., fordele placeringer af aktører – og meget, meget mere… 

... Der bruges ca. 100.000 planter hvert år fra de danske gartnerier for at udsmykke byen?

... Fra Kold College får vi hjælp af 100 elever fra gartner- og anlægsgartner-uddannelserne? De hjælper os med opbygningen af dekorationerne i to dage.

... Alle de kreative elementer, som vi bruger ved blomsterfestivalen, er fremstillet af eleverne fra Syddansk Erhvervsskole og Elsesminde Produktionsskole? Det gælder mange forskellige uddannelsesretninger: lige fra smedning og svejsning til træ- og malerarbejde og mediedesign.