En del af H.C. Andersen Festivals

"Hans sproglige geni folder sig ud i sproget, som blomster folder sig ud en forårsdag med dufte og farver og nye former."

H.C. Andersens Univers

Da Odense Blomsterfestival i foråret 2020 blev en del af H. C. Andersen Festivals, blev det besluttet, at temaerne fremover skal baseres på et kreativt fundament, der tager udgangspunkt i H.C. Andersens Univers. Festivalens kreative fundament er udarbejdet af professor emeritus cand. phil. Johs. Nørregaard Frandsen, tidligere leder af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet Odense.

 

Odense Blomsterfestival i H.C. Andersen Festivals

H.C. Andersen søger alle steder i sin kunst forvandlingen og bevægelsen. Livet er for ham en rejse, der går på tværs af skel, grænser og mønstre, og som søger skønheden i udfoldelse. Han har som kunstner en dyb respekt for og indlevelse i alt, som gror og forvandler sig. I hans fortællinger er der udviklingskraft i såvel menneskers fantasi som i tingenes og naturens væsen. Blomster og planter, naturen, repræsenterer ofte hos Andersen fantasiens evne til at spire og blomstre samtidig med at de repræsenterer kærlighed, respekt og skønhed. 

Når vi opmærksomt læser Andersens eventyr, opdager vi, hvordan vi får afgang til en dyb mangfoldighed af betydninger i ellers døde ting. Andersen bryder mønstre i sin kunst, som han selv gennem sit liv var en mønsterbryder. Bruddet med det vante skaber nye muligheder og rum for det menneskelige. Hans sproglige geni folder sig ud i sproget, som blomster folder sig ud en forårsdag med dufte og farver og nye former. 

Der er derfor en lige linje mellem fejringen af blomsternes univers, for de er kronen på værket for den plante, der har frembragt dem, til et kunstnerisk univers som H.C. Andersens. Blomsten repræsenterer skønhed og det ypperste, men også forvandlingens lovmæssighed. For blomsten skal dø og sætte frø, så livet fortsætter i en stadig cyklisk bevægelse. 

Der optræder mange blomster og planter i H.C. Andersens eventyr og historier. Nogle er tillagt menneskelige egenskaber og tanker, nogle er alt for fine på den og mangler ydmyghed som eksempelvis grantræet i ”Grantræet”. Andre er beskedne som gåseurten i ”Gaaseurten”, andre igen er filosofiske og sådan kan vi blive ved. Eventyr som ”Den lille Idas Blomster”, ”Sommergækken”, ”Hørren” og ”Boghveden” har ligeledes blomster og planter som ’hovedpersoner’. I historier som ”Dryaden” og ”Tommelise” er det selve grokraften i naturen og i blomsternes verden, der er afgørende. 

Efter min mening er det en god ide at lade en fejring af blomsternes kolossale mangfoldighed og flertydighed på den frugtbare fynske ø og fejringen af øens og byens store digter mødes under H.C. Andersen Festivals. Det er en forening, som skaber unikke oplevelser og som er grænseoverskridende ved at insistere på stærke sanselige oplevelser med et magtfuldt sprog og et pragtfuld flor af blomster. 

 

Sammenfatning fra Professor emeritus cand. phil. Johs. Nørregaard Frandsen, tidligere leder af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet Odense.