Odense Blomsterfestival bliver en del af H.C. Andersen Festivals

De to stolte odenseanske festivaler, Odense Blomsterfestival og H.C. Andersen Festivals, forener kræfterne, når blomsterfestivalen fra 2020 bliver en del af kulturfestivalen.

Fra næste år bliver Odense Blomsterfestival en lille smule mere eventyrlig. Den 20 år gamle festival bliver nemlig en del af H.C. Andersen Festivals.

De to festivaler har siden den første H.C. Andersen Festivals i 2013 haft et stødt stigende samarbejde, og det kulminerer nu, hvor blomsterfestivalen bliver et ben i kulturfestivalen. Beslutningen er taget i forlængelse af, at Odense Kommune under de netop afsluttede budgetforhandlinger bebudede, at tilskuddet til blomsterfestivalen frafalder over en treårig periode.

De to festivaler lægger dog ikke skjul på, at det tidligere er drøftet, at blomsterfestivalens drift kunne optimeres med en sammensmeltning af de to.

Beslutningen glæder Odense Blomsterfestivals bestyrelsesformand og direktør på Kold College, Gitte Bargholt.

”Med de besparelser, vi stod overfor, var blomsterfestivalens fremtid under pres, men nu har vi sikret en stor odenseansk attraktion, der skaber glæde og hvert år i uge 33 tiltrækker tusindvis af gæster. Samtidig er jeg glad for, at vi fastholder læringsplatformen for de 100 elever fra gartner- og anlægsgartner-uddannelserne på Kold College, som hvert år hjælper os i mål,” siger Gitte Bargholt.

Hos H.C. Andersen Festivals’ direktør, Peter Bøgholm, der også sidder i blomsterfestivalens bestyrelse, er glæden lige så stor. Peter Bøgholm mener, at blomsterfestivalen har stor betydning for Odense og understreger vigtigheden i at støtte op om den traditionsrige festival.

”Driftsoptimeringen gør, at vi i første omgang kan videreføre blomsterfestivalen, men den kan ikke stå alene. Blomsterfestivalens støtter og samarbejdspartneres fortsatte opbakning har afgørende betydning for dens fremtid og videre udvikling,” siger Peter Bøgholm.

At Odense Blomsterfestival bliver en del af H.C. Andersen Festivals betyder, at blomsterfestivalens bestyrelse fremover udgør en Blomsterfestivalskomité med bestyrelsesformand Gitte Bargholt som komitéformand og den tidligere bestyrelse som komitémedlemmer. Peter Bøgholm glæder sig til at byde den nye komité velkommen og finde et fælles fodfæste.

”De næste to år holder vi fast i blomsterfestivalens eksisterende niveau og format, men vi lader så meget af den som muligt løbe ind i uge 34 allerede fra 2020. Vi tænker selvfølgelig også på, hvordan vi kan udvikle blomsterfestivalen og få de to festivaler til at smelte endnu mere sammen i fremtiden,” siger Peter Bøgholm.