2018

Cycling - Recycling 

Med temaet Cycling – Recycling ville vi skabe bevidstheden om det bæredygtige liv i nye bevægelser. Derfor var begreber som bæredygtighed, grønt fokus og genbrug med til at give os inspiration til 2018’s tema, Cycling – Recycling. 

Under Odense Blomsterfestival 2018 kunne du opleve Danmarks Cykelby Odense og natur og blomster smukt smeltet sammen, hvor vi kreativt havde forvandlet byens bymidte til én stor Urban Garden. 

 

Billeder kan rekvireres i højt opløseligt format, ved at kontakte Odense Blomsterfestivals sekretariat. 
Ved brug af billederne skal kilde angives.